Gårdsbutiker och Bondens marknad

Välkommen till Bonde.nu! Här på vår hemsida tillhandahåller vi mängder med information om allt möjligt har med bondeliv att göra. Du hittar exempelvis artiklar om jordbruk, att odla hemma samt en stor förteckning över gårdsbutiker i Sverige samt även var man kan hitta Bondens marknad i Sverige.

Gårdsbutiker ofta förenat med hållbarhet

I våra listor över gårdsbutiker i Sverige hittar du mängder med små lokala odlare och matproducenter som säljer bygdens eller sina egna råvaror. Det är inte konstigt att det har blivit förenat med ett riktigt sommarnöje att åka runt i Sverige och besöka olika små gårdsbutiker - det är en mycket spännande och fascinerande sak att göra! Ofta är det som produceras vid sådana här små gårdsbutiker inte bara närproducerat eller lokalproducerat, utan även ekologiskt och kravmärkt. Detta är någonting som verkligen borgar för främja vårt framtida hållbara samhälle. För det är ju faktiskt vi konsumenter som har de största möjligheterna för att påverka hur vår mat skall produceras, detta kan vi göra genom att välja de produkter som har den minsta möjliga miljöpåverkan.

Att leva miljövänligt och hållbart

Om du strävar efter att leva hållbart och miljövänligt uppmanar vi dig bland annat att välja frukter och grönsaker som inte har besprutats, det vill säga som är ekologiska. I Sverige brukar man oftast även säga att man skall välja kravprodukter, då ett KRAV-märke betyder att den produkt man köper har producerats på en ekologisk grund. KRAV medför även att det ställs extra höga krav på djuromsorgen, framför allt när det kommer till deras hälsa, men även högre krav på arbetsvillkoren för producenten. Du kan gärna läsa mer om KRAV och deras målsättning här.

En blandad uppsättning ekologiskt odlade grönsaker utlagda i en stor korg.