Ekologiskt och Krav – Hållbart i längden

Under senare år så har den svenska befolkningen blivit mer medvetna konsumenter. Att köpa ekologiskt och att äta så kallad ren mat är ständigt på tapeten och diskuteras flitigt i tidningar och debattartiklar. Fler företag på marknaden har anammat det ekologiska tänket och produktionen och i dag så kan nästintill de flesta produkter köpas med det ekologiska märket. Många produkter inom hudvård och smink, vinproduktioner och så klart grönsaksodlingar. Men vad innebär då en ekologisk produktion i praktiken?

Sammanfattningsvis kan man säga att en ekologisk produktion strävar efter att nyttja våra naturresurser som energi, mark och vatten på ett hållbart och långsiktigt sätt. Djuren välfärd och den biologiska mångfalden är andra ambitioner som ligger högt i det ekologiska tänket.

I en ekologisk produktion så används inte kemiska bekämpningsmedel mot olika skadegörare eller ogräs, istället så arbetar man med olika förebyggande metoder som exempelvis en välplanerad växtföljd och genom att använda sig av motståndskraftiga sorter i odlingarna. Tanken är att främja en sådan giftfri miljö som möjligt samt tillgångar till rena grundvatten.

För att göda sina grödor så får den ekologiska odlaren inte använda sig av lättlösliga mineralgödningsmedel då dessa bidrar till växthusutsläppen i atmosfären och bidrar till övergödning. Gödningen ska istället bestå av gödsel från den egna gården samt organiskt nedbrytbara avfall. Det kan vara restprodukter från livsmedelsförädling samt kvävefixerande baljväxter. En viktig grundprincip är att bygga upp jordens naturliga bördighet och vara sparsam med växtnäringen. På en ekologisk går så är det viktigt att djur och växthållningen är i balans och hela tiden drivs med en så minimal påverkan på miljön som möjligt.

Den ekologiska djurhållningen kräver att producenten har goda kunskaper om djurens hälsa och om djurskydd. Djurens hälsa ska preventivt förebyggas med hjälp av bra foder och bra djurhållningsmetoder. Djuren ska må bra, äta bra och ha tillgång till utevistelse. Det är viktigt att djuren får bete sig så naturligt som möjligt, kor ska få gå lösa och hönsen ska inte stängas in i burar utan ha tillgång att picka fritt både inom och utomhus.

En ekologisk produktion kan sammanfattas med att den ska uppfylla de svenska miljömålen och ha så lite inverkan på miljön som möjligt. För att få märka sina varor och produkter med en ekologisk stämpel så krävs det att man följer dessa krav till punkt och pricka. Djuren på gården ska må bra och få miljövänligt foder, så långt det är möjligt ska gårdens avfall återanvändas i produktionen samt absolut inga kemiska produkter i bekämpning av ogräs och skadedjur. Växtodlingarna ska varieras och en mångfald ska skapas. I det ekologiska tänket ska människorna som arbetar i produktionen också må bra och inte utsättas för giftiga avfall under sitt arbete.

Ett ekologiskt tänk och produktion ska gynna alla levande ting som växter, djur och människor på ett positivt och långsiktigt sätt och på så sätt främja miljön och arbeta för en friskare och hållbarare miljö in i framtiden. Ett ekologiskt tänk är framtiden.