Djurens rätt

I Sveriges lagar och förordningar står det att inga djur får lida eller fara illa på något vis. I ett djurstall så ska det finnas utrymme för att djuren ska kunna ligga ner samtidigt samt att djuren ska kunna bete sig naturligt. Stallet ska också ha ett klimat som passar djuren i fråga. På jordbruksverkets hemsida så finns regler och paragrafer för hur djurens ska skötas.

I ett jordbruk som sysslar med äggproduktion så finns bestämda regler för hur hönsen ska skötas. Alla hönor ska ha tillgång till ett rede med sittpinne och sandbad. Inhysning av höns ska också ske på ett sätt som gör att hönsen inte drabbas av beteendeskador eller skadas på annat sätt. För nötkreatur som används för mjölkproduktion ska, om de är äldre än sex månader alltid ha tillgång till sommarbete. Avelsvinen ska också om det finns tillgång också ges tillfälle till utomhusvistelser.

Vid en köttproducerande verksamhet där djuren ska slaktas och bli livsmedel så finns flera regler. Djuren får inte transporteras till slakt om de är sjuka eller om de har svårt att stå på benen. Transporten ska ske under uppsikt och djuren ska ha gott om utrymme och inte på något sätt skadas eller fara illa. När djuren kommer till slakteriet så finns också olika bestämmelser för hur de ska bli behandlade vid ankomst. Om djuret måste tillbringa längre tid på slakterihuset så ska det finnas tillgång till vatten, mat och strö så att djuret kan vila bekvämt. Vid slakt så ska djuret alltid bedövas och beroende på vad det är för djur så finns det olika bestämmelser. Religiös slaktning som halal är tillåtet om djuret har bedövats innan. Kocherslakt är inte tillåtet i Sverige då djuret inte tillåts bedövas innan slaktningen. Detta bedöms inom svensk djurvårdslag för djurplågeri.

Lagarna måste följas

Vid djurhållning så får djuren inte på något sätt komma till skada eller misskötas. Drivning av djur med elverktyg är strängt förbjudet men elstängsel för inhägnader är tillåtet. Flockdjur får inte stå ensamma utan behöver alltid ha sällskap. En djurägare får heller aldrig skada sina djur eller på något sätt behandla dem dåligt och det ska alltid finnas tillgång till mat och vatten. Det ska också alltid finnas tillräckligt med utrymme och det får inte finnas för många djur inom samma inhägnad.

Är man djurbonde eller på något annat vis hanterar djur så måste lagarna följas. Brister man i att följa reglerna så kan djurproduktionen bli olaglig. Har man brustit ordentligt så kan det beslutas att man inte längre får äga några djur i framtiden heller.

Djur är levande varelser och ska behandlas med respekt och med omsorg. Om inte detta sköts utan man ser att djur far illa på något vis så ska man anmäla detta till polisen eller länsstyrelsen. Detta gäller även om man hittar ett skadat djur eller råkar köra på eller skada ett djur. Lever djuret så ska man ringa 112 men om djuret är dött så räcker det att man ringer polisens tipslinje.